Gravsättning

Ett viktigt val är att välja gravskick och gravplats. Första valet är att bestämma om det ska vara en jordbegravning där kistan sänks i graven eller en kremation. Om du väljer kremation finns det flera olika gravsätt att välja på:

Urngrav är egentligen samma sak som en kistgrav, med undantag av att man endast gravsätter urnor i den. Normalt brukar det finnas utrymme för 4–8 urnor i samma grav. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Gravsättning sker en tid efter begravningen och som längst 1 år efter begravningen. På gravplatsen kan du ordna med en gravsten och plantering.

Kistgrav kan även användas för en urna, till exempel om man har en befintlig familjegrav.

Minneslund är ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt. Du får inte vara med vid gravsättningen utan får besked när gravsättningen är gjord. Askan kan antingen grävas ner eller strös ut ovan mark. Platsen markeras inte och man får heller inte som anhörig placera ut enskilda utsmyckningar eller andra föremål. Däremot finns det en gemensam plats där man kan placera ut blommor eller gravljus.

Askgrav liknar en urngrav, det är en specifik gravplats med gravrätt och du får vara med vid gravsättningen. Skillnaden är att man gravsätter askan på ett gemensamt område. Askgraven är skötselfri och kyrkogården ordnar med en markering, stenplatta. Kyrkogården tar ut en kostnad som ska täcka gravsten/märkning samt skötsel.

Askgravlund är ett mellanting mellan minneslund och askgrav. Askan grävs ner, med eller utan urna. Till skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen. Platsen märks inte ut, men man kan sätta upp en skylt med den avlidnes namn och födelse- och dödsdatum. På vissa håll finns särskilda glastavlor där man kan gravera in namnet istället för att sätta upp individuella skyltar. Ingen gravrätt gäller. Kyrkogården tar ut en kostnad.

Kolumbarium är som en liten nisch i en vägg där urnorna förvaras. De är i regel placerade inomhus, till exempel i en stenvägg under en kyrka, eller i särskilt anpassade lokaler som enbart är till för ändamålet. En liknade form av gravsättning är urnmurarna, som oftast är placerade utomhus. På många håll i världen är dessa nischer öppna, men i Sverige hålls de slutna.

Spridning av askan i naturen är också ett alternativ. Askan får spridas på annan plats än kyrkogård efter tillstånd av Länsstyrelsen. I regel medges tillstånd om platsen du angett anses lämplig och att det anses uppenbart att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt. Information finns på www.lansstyrelsen.se