Gravsättning

Ett viktigt val är att välja gravskick och gravplats. Första valet är att bestämma om det ska vara en jordbegravning där kistan sänks i graven eller en kremation. Om du väljer kremation finns det flera olika gravsätt att välja på:

Urngrav är en gravplats som du väljer i samråd med kyrkogården och som rymmer flera urnor. Gravsättning sker en tid efter begravningen och som längst 1 år efter begravningen. På gravplatsen kan du ordna med en gravsten och plantering.

Minneslund är ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt. Du får inte vara med vid gravsättningen utan får besked när gravsättningen är gjord.

Askgrav liknar en urngrav, det är en specifik gravplats med gravrätt och du får vara med vid gravsättningen. Askgraven är skötselfri och kyrkogården ordnar med en markering, stenplatta. Kyrkogården tar ut en kostnad som ska täcka gravsten/märkning samt skötsel.

Askgravlund är ett mellanting mellan minneslund och askgrav. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Ingen gravrätt gäller. Kyrkogården tar ut en kostnad.

Spridning av askan i naturen är också ett alternativ. Askan får spridas på annan plats än kyrkogård efter tillstånd av Länsstyrelsen. Information finns på www.lansstyrelsen.se