Förbered för framtiden

Livsarkivet
Att skriva ner sina önskemål inför en begravning kan kännas konstigt när man är mitt i vardagen. Men det är till stor hjälp för de som sen är kvar. Inga frågor behöver vara obesvarade, genom Livsarkivet kan du lämna uppgifter om det juridiska och praktiska. Lämna in det hos oss på begravningsbyrån kostnadsfritt för förvaring eller fylla i det digitalt på nätet.

Framtidsfullmakt
Vad händer om du inte kan ta hand om dig själv och din ekonomi? Genom en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska kunna fatta beslut åt dig, istället för en god man utsedd av domstolen, den dagen du inte själv klarar av det. Vår jurist hjälper dig gärna att upprätta handlingarna.

Testamente
Det finns många skäl till varför det är viktigt att upprätta ett testamente. Förmodligen är ett av de viktigaste handling du någonsin undertecknar. För att sambor ska kunna ärva varandra måste parterna upprätta ett testamente. Även den som inte har några arvingar, eller som önskar att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon särskild, bör upprätta ett testamente. För att säkerställa att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person när det upprättas, vi hjälper dig gärna med detta.