Testamente

Testamente är förmodligen den viktigaste handling du någonsin undertecknar. Om du själv vill bestämma hur arvet efter dig ska delas upp behöver du upprätta en sådan handling. För att sambor ska kunna ärva varandra måste parterna upprätta ett dokument. Även den som inte har några arvingar, eller som önskar att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon särskild, bör upprätta en sådan handling.

Att ha ett testamente att utgå ifrån underlättar dessutom oerhört mycket för dina efterlevande, som då får en vägledning om hur du själv tänkt med arvsfördelningen och kan lägga fokus på att ta sig igenom sorgen. Det kan också minska risken för osämja om den avlidna själv fått bestämma fördelningen.

De vanligaste anledningarna till att en sådan handling upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo, tex så hen kan bo kvar i den gemensamma bostaden
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

Ta hjälp av en jurist

Testamentet måste alltid vara skriftligt och undertecknas av den som testamentet gäller samt minst två vittnen.

Det är svårare än vad man tror att skriva texter så att de blir juridiskt giltiga. Formuleringar kan lätt bli missförstådda och feltolkade. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Att ta hjälp av en jurist är en stor trygghet. Juristen är dessutom kunnig inom vilka lagar och regler som gäller för utformningen av ett sådant dokument.

De jurister vi samarbetar med står redo att hjälpa dig eller svara på dina frågor.

Förvara testamentet tryggt

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur dokumentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Som auktoriserad begravningsbyrå erbjuder vi trygg förvaring och bevakning av dokument med tjänsten Dokumentbevakning. Vid dödsfall meddelas anhöriga om handlingens existens.