Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs om boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och andra kostnader som hör samman med dödsfallet. Svensk lag säger att alla ska få en värdig begravning, trots avsaknaden av ekonomiska medel. Det är personen som företräder dödsboet och skulle gjort en bouppteckning som även ansöker om en dödsboanmälan. Du ansöker om det hos kommunen, som är de som gör anmälan till Skatteverket och den skall göras inom två månader från dödsfallet. I dessa fall är det extra viktigt att säga upp stående överföringar så snart som möjligt och inte betala några räkningar innan anmälan är godkänd.

5 saker att tänk på gällande dödsboanmälan

  1. En anmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet.
  2. För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs att det skett ett hembesök i den avlidnes bostad av en tjänsteman från kommunen, om socialförvaltningen i kommunen kräver det.
  3. De ekonomiska tillgångar som finns ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader.
  4. En konsekvens av att begravningskostnaderna är prioriterade är att några övriga räkningar inte behöver betalas när det står klart att förutsättningarna för en anmälan är uppfyllda.
  5. För att slippa påminnelser på förfallna fakturor och liknande är det bra att meddela eventuella borgenärer så snart som möjligt att det saknas tillgångar och att
  6. att dödsboet saknar tillgångar och att en dödsboanmälan därför kommer att göras.