Äktenskapsförord

Huvudregeln är att egendom delas lika mellan makarna vid en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall, oavsett vem som äger tillgångarna. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument där man kan reglera att viss eller all egendom ska vara enskild och därmed inte delas lika vid bodelning. Det kan exempelvis vara när makar vill göra ärvd egendom till enskild egendom eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda, en sådan handling hjälper er alltså att reglera egendomen som enskild egendom.

Dokumentet ska vara skriftligt, det kan skrivas närsomhelst under äktenskapet. För att det ska vara giltigt måste det registreras hos Skatteverket.

Ta hjälpa av jurist vid upprättande av äktenskapsförord

Vem som helst får skriva ett äktenskapsförord. Men för att dokumentet ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Dessutom finns risken att handlingen kan tolkas på olika sätt om det inte skrivs på rätt sätt. Vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en jurist. Våra jurister hjälper er gärna att upprätta äktenskapsförordet på rätt sätt.