Akt med urna

Akt med urna blir allt vanligare i Sverige och innebär att man har en urna i stället för kista på begravningsceremonin. Kremering görs innan själva begravningen.

Under en akt med urna ställs urnan längst fram i rummet där ceremonin hålls. Precis som med en kista kan urnan dekoreras med blommor eller annat utifrån era önskemål. Begravningsakten går till på samma sätt som en ceremoni kring en kista; musik spelas, sånger sjungs och tal hålls. Akt med urna kan ske som en borgerlig begravning i ett kapell eller på valfri plats, eller i en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning alternativt inom annat trossamfund.

Även om du väljer akt med urna behövs en kista inför kremeringen. Det har både arbetstekniska och etiska skäl. Kroppen tas om hand och kläs precis som vanligt och läggs sedan i kistan. Därefter transporteras kistan till krematoriet för att sedan hämtas ut som aska i en urna.

Att välja akt med urna

Det första och viktigaste beslutet är om man vill samlas kring en kista eller en urna på begravningsceremonin. Om ni vill samlas runt en urna är detta rätt val för er.

Att välja akt med urna kan göra att det bli mer flexibelt med platsen för ceremonin då den är mycket mindre och kan transporteras på annat sätt än en kista. Det gör det möjligt att välja en plats som betyder mycket för dig eller för den avlidna. Det kan vara utomhus, i hemmet eller på lantstället eller såklart i en kyrka, kapell eller i någon annan lokal.

En möjlighet vid akt med urna är att ha gravsättningen av urnan direkt i anslutning till ceremonin om en gravplats finns. Då bärs urnan ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas. Om gravsättningen ska ske i en minneslund får inte anhöriga vara med eftersom det är en anonym gravplats.

I vissa fall är en anledning till att välja akt med urna, att man inte har möjlighet att ha begravningen inom de lagstadgade 30 dagarna. Vid kremering kan man vänta upp till ett år med gravsättning. För sorgearbetet kan det dock vara bra att genomföra begravningen så snart som möjligt, då möjligheten till att ta farväl är en viktig del i sorgearbetet och att hedra minnet av den avlidne.

Så här går det till

 1. Direkt vid dödsfallet: Fundera noga över anledningen till att ni vill ha en akt med urna, eftersom beslutet inte kan ändras när kremeringen skett.
  Försäkra er om att alla anhöriga är ense om att ha en akt med urna, i synnerhet om den avlidne inte har uttryckt en egen önskan om det. Prata gärna med någon av våra begravningsrådgivare, vi kan ge dig all hjälp du behöver.
 2. Före begravningen: Vi hjälper er med allt det praktiska.
 3. Kremering: Kremering ska ske inom 30 dagar efter dödsfallet. Vi hämtar den avlidne, tar hand om kroppen och lägger den i en kista. Kista behövs för att kremeringen ska kunna utföras. Kistan transporteras till ett krematorium för kremering. Askan läggs i en urna.
 4. Efter kremeringen: Begravningsceremoni utförs utifrån era önskemål. Ceremonin skiljer sig inte från en kistbegravning och dekoration och avsked vid urnan kan ske precis likadant. Senast 12 månader efter dödsfallet ska gravsättning ske.

Olika urnor

Inför akt med urna är en central del att välja en urna. Det finns många olika urnor, både i form av form, storlek, stil, färg och material.

Vilken urna du väljer beror så klart på vad du föredrar i form av utseendet, men en annan aspekt som styr är även vad för typ av gravsättning som ska ske, vissa kräver lätt förgängliga eller icke förgängliga.

Tack vare att antalet akt med urna är så stort idag, har utbudet växt enormt på senare tid. Läs mer om urnor (https://liljemarksbegravning.se/ordna-begravning/kista-eller-urna/)

Gravsättning av urna

När gravsättning ska ske med urna finns det ett flertal alternativ:

 • Kistgravplats (i den kan man även gravsätta urnor). Anhöriga får närvara vid gravsättningen.
 • Urngrav. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.
 • Minneslund. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen.
 • Askgravplats. Ofta får de anhöriga delta.
 • Askgravlund. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.
 • Kolumbarium. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.
 • Sprida aska. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Läs mer om de olika gravsättningsalternativen. Om du har några frågor kring akt med urna är du varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig att besvara frågorna.