Samboavtal

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. Sambolagen reglerar bara bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Övriga tillgångar som exempelvis bil, båt, fritidshus, och bankmedel berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid separation eller dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder. Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor ska ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn.

Sambor saknar många gånger det skydd som gifta har, och därför är det extra viktigt att se över vilka juridiska dokument som utifrån den specifika situationen bör finnas på plats. 

Varför skriva samboavtal?

När du skriver ett samboavtal skapar du trygghet för både dig själv och för den du lever med. Avtalet reglerar hur sambors samboegendom ska vid separation och dödsfall. Att upprätta ett samboavtal är ett utmärkt beslut för den som vill undvika onödigt bråk i samband med en separation.

Genom ett avtal kan parterna avtala bort sambolagens regler så att var och en kan behålla sina ägodelar som har förvärvats under tiden man har varit sambo. Exempelvis om ni gemensamt köpt en bostad och någon av er har stått för en större del av insatsen, då kan man genom ett avtal reglera att den ena parten har en högre andel i bostaden vid en separation.

Men kom ihåg, ett samboavtal reglerar inte hur arvet ska fördelas, det måste göras i ett testamente.

Skriva samboavtal

För att avtalet ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Dessutom finns risken att samboavtalet kan tolkas på olika sätt om det inte är upprättat av en expert. Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en jurist vid upprättande av samboavtalet för att minska risken för framtida konflikter. Vi samarbetar med jurister som gärna hjälper till att skriva avtalen eller ge råd.