Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt, kallas ofta för fri begravning, är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten ska utformas. Om så önskas kan den borgerliga begravningen innehålla kristna förtecken och även den som är medlem i den svenska kyrkan kan välja att ha en borgerlig begravning. Det vanligaste är att den avlidne har uttryckt önskemål om en borgerlig begravning eller gått ur Svenska kyrkan, vilket innebär att man inte har rätt att ha begravningen i Svenska kyrkan.

Borgerlig begravning blir allt vanligare i Sverige.

5 punkter där en borgerlig begravning skiljer sig från kyrkan:

  1. En borgerlig begravning kan hållas i princip var som helst. Det finns inga regler som styr hur platsen/lokalen för ceremonin ska se ut.
  2. Ceremonin kan utformas precis som man vill. Enda kravet är att det måste utföras på ett respektfullt och värdigt sätt.
  3. Alla har rätt till en borgerlig begravning.
  4. Ceremonin leds inte av en präst, utan av en borgerlig officiant.
  5. Kostnad för officiant och lokal kan tillkomma.

Ceremonilokal

I alla kommuner tillhandahålls lokaler som utan kostnad kan användas till en borgerlig begravning, detta ingår i begravningsavgiften, vilket alla som är folkbokförda i Sverige betalar. Det går även mycket bra att ha begravningen i en annan lokal, oftast till en kostnad som dödsboet står för. En borgerlig begravning kan äga rum överallt där kistan eller urnan kan tas och där det även finns tillräckligt med utrymme för begravningsgäster. Detta kan till exempel vara hemma, i trädgården, i en festvåning eller i en klubblokal. Man kan även välja att ha ceremonin vid graven i samband med gravsättning av kistan eller urnan. Vanligtvis får man dock inte ha en borgerlig begravning i en kyrka eller ett kapell som tillhör en församling.

Den som förrättar begravningen

Ofta väljer man att anlita en borgerlig officiant som hjälper till att upprätta ett program med musik, minnestal och dikter, och som är den som talar under begravningsceremonin, men det finns även många som väljer att själva förrätta begravningen. Det finns inga formella krav på en borgerlig officiant utan det kan vara en vän eller en släkting.

Vår begravningsrådgivare Jan Kyhle är även borgerlig begravningsförrättare och kan gärna hjälpa er om ni önskar.

Så här går ceremonin går till

Vid en borgerlig begravning är det helt fritt att bestämma hur man vill att ceremonin ska gå till. Till exempel kan man välja att bara lyssna på musik, inspelad eller levande. Vanligast är dock att man blandar musik med minnesord, levnadsbeskrivning och dikter. Om man vill kan man sjunga en gemensam sång eller ha en solist som spelar eller sjunger. Musikvalet är fritt och kan till exempel vara den avlidnes favoritmusik. Trots att det kallas borgerlig begravning är det viktigt att komma ihåg att dessa ceremonier inte är nödvändigtvis helt fria från religiösa inslag. Det är fullt möjligt att inkludera religiösa inslag, till exempel en psalm eller bibelläsning, men akten följer inte Svenska kyrkans bestämda ordning. Innehållet styrs av den avlidnes och de närmastes önskan. Om man har valt att anlita en borgerlig officiant brukar denne vara behjälplig med upplägget.

Klädsel

Klädseln vid en borgerlig begravning brukar inte skilja sig från klädseln vid andra typer av begravningar. Här kan du läsa mer om klädsel och annat som kan vara bra att veta som gäst vid en begravning. (https://liljemarksbegravning.se/ga-pa-begravning/kladsel-pa-begravning/)

Gravsättning

Det finns inga särskilda, borgerliga, gravplatser. Genom begravningsavgiften, vilket alla betalar via skatten, har man rätt till en urn- eller kistgrav på utsedda kyrkogårdar oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte. De minneslundar som finns på samtliga kyrkogårdar är tillgängliga för alla invånare i Sverige. https://liljemarksbegravning.se/ordna-begravning/gravsattning/

Kostnader

Kostnaden beror till allra största delen på hur man väljer att utforma begravningen, valet av kista eller urna, blomsterarrangemang, annonser, minnesstund och övriga delar i begravningen. Kostnaderna för en borgerlig begravning är desamma som för en kyrklig, förutom det som man som medlem i Svenska kyrkan har betalat via kyrkoskatten. Detta är officiant, organist och lokalkostnad, om man inte använder de som tillhandahålls av kommunen.

Vad kostar en begravning

Kontakta oss gärna för mer information och råd.