Gåvobrev

Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt. Det finns situationer när ett sådant dokument är obligatoriskt och andra tillfällen när det inte behövs. Men vare sig det är ett måste eller inte är det en trygghet för dig och inte minst för personen som får gåvan. Gåvobrevet fungerar som ett bevis för gåvan.

Gåvobrevet är inte bara en dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum, det anger även eventuella villkor med gåvan. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning, ett annat är att den inte ska ses som ett förskott på arvet.

När behövs ett gåvobrev

Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett dokument för att gåvan ska bli juridiskt giltig.

Om man vill ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt så regleras det i ett sådant dokument. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget sådant dokument.

Men det kan ändå vara en god idé att ha ett för om du exempelvis ger bort en summa pengar till ett barn kan ett dokument reglera att det inte är ett förskott på arv, annars kan det räknas av från arvet i framtiden. På så sätt kan du enkelt undvika framtida tvister mellan arvingar.

Gåvobrev gällande fastighet, bostadsrätt eller tomträtt måste följa vissa lagstadgade formkrav. Om dokumentet inte lever upp till formkraven är gåvan att betrakta som ogiltig. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper vi dig gärna med såväl rådgivning som för upprättande av det juridiska dokumentet.