Juridik

När någon avlidit är det många saker som man behöver ta ställning till och sätta sig in i, det gäller även juridiska processer. Hos oss får du professionell och trygg hjälp. Du får hjälp genom hela processen med bodelning, bouppteckning och arvskifte.

Du kan även få hjälp med testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och samboavtal.

Bouppteckning är den handling som utvisar vilka tillgångar och skulder som en avliden person har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. En bouppteckning ska som regel alltid göras, bouppteckning ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Dödsboanmälan görs om boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och andra kostnader som hör samman med dödsfallet. Du ansöker om det hos kommunen, som är de som gör dödsboanmälan och den skall göras inom två månader från dödsfallet.

Bodelning är när man delar upp den egendom som finns. Olika bodelningsregler gäller beroende av om de involverade parterna varit sambor eller gifta makar. Makar har betydligt större rätt till varandras egendom än sambor. Huvudprincipen vid bodelning är att egendomen ska delas lika mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande partnern.

Arvsskifte innebär att dödsboets tillgångar, efter att eventuella skulder reglerats, fördelas ut till dödsbodelägarna. Arvskiftet kan ske när bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och en eventuell bodelning blivit utförd.

Gåvobrev är ett dokument som bestämmer vad som ges som gåva, vem som ger gåvan och vem som tar emot gåvan. Brevet är ett bevis för gåvans villkor.

Äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom enskilt ägd i ett äktenskap. Exempelvis då makar vill göra ärvd egendom till enskild egendom eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda.

Samboavtal är viktigt då det gäller andra och mindre omfattande regler än för de som är gifta. Sambolagen reglerar bara bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet.

Testamente är förmodligen den viktigaste handling du någonsin undertecknar. För att sambor ska kunna ärva varandra måste parterna upprätta ett testamente. Även den som inte har några arvingar, eller som önskar att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon särskild, bör upprätta ett testamente.