Ceremoni

Det är bara gravsättning som är obligatorisk enligt svensk lag. Att ha en begravningsceremoni och minnesstund är helt frivilligt. Många väljer att ha en ceremoni då det för många är en viktig del i sorgearbetet. Däremot kan ceremonin skilja i utformningen. Kultur, religion, seder eller den avlidnes önskan är ofta grunden till vilken slags begravning det är.

Olika begravningsformer

Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är vanligast i Sverige. Begravningsgudstjänsten hålls oftast i en kyrka eller kapell och utförs av en präst som tillhör Svenska kyrkan. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlem, vilket innebär att präst, organist och lokal ingår i medlemskapet. En kyrklig begravning kan också hållas i en frikyrka, katolsk kyrka eller ortodox kyrka.

Läs mer om kyrklig begravning

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt, eller som det ofta kallas: fri begravning, kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Begravningen utförs oftast av en borgerlig begravningsförrättare. Ceremonin hålls oftast i ett begravningskapell. Vår begravningsrådgivare är Jan Kyhle är borgerlig begravningsförrättare och kan gärna hjälpa er om ni önskar.

Borgerlig begravning

Ceremonier enligt andra trossamfund

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi arrangera begravningen utifrån olika ceremoniella önskemål.

Olika akter

Begravning med urna

Det blir allt vanligare med akt med urna. Att genomföra en begravningsceremoni med urna behöver inte skilja sig nämnvärt mot en med kista – ni bestämmer själva hur ni vill samlas. Musik, sång och tal, samt dekoration efter önskemål fungerar lika bra oavsett val av ceremoni. Urnan kan göra platsen för ceremonin mer flexibel då den tar mindre plats och den är lättare att transportera.

Akt med urna

Direktbegravning

Vid en direktbegravning ser vi till att den avlidne omhändertas och gravsätts. I detta fall genomförs ingen ceremoni – men utesluter inte att du bjuder in till en minnesstund och får det avsked du vill ha. Vi hjälper dig gärna att utforma minnesstunden, och finns alltid tillgängliga om du vill anordna en sådan.

Läs mer om direktbegravning

Direktkremering

Direktkremation är när den avlidne kremeras snarast efter dödsfallet.Begravning utan ceremoni, akt med urna och begravning utomlands är några av anledningarna till att välja direktkremering. Ett intyg för godkännande av direktkremation behöver alltid skrivas under av en anhörig. Detta för att en person behöver stå som ansvarig för beslutet i de fall att en annan anhörig skulle motsätta sig beslut om direktkremation. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med direktkremering i Stockholm.

Läs mer om direktkremation

Trädgårdsbegravning
Skogsbegravning
Gryningsbegravning
Skymningsbegravning/Kvällsbegravning