Bouppteckning

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

En bouppteckning är ett juridiskt dokument och ofta krävs det omfattande arbete för att färdigställa den. Det är viktigt att göra den korrekt då det är den som ligger till grund för arvskifte och eventuell bodelning, därför rekommenderar vi att den görs av en jurist. Du kan genom oss beställa en sådan handling. Den görs av jurister som vi samarbetar med. Hos oss får du professionell och trygg hjälp.

Hur går en bouppteckning till?

  1. Den person som bäst känner till boet ska lämna uppgifter om det. Bouppgivaren är ofta efterlevande make, maka, sambo, barn eller annan närstående.
  2. Den avlidnas tillgångar och skulder antecknas och värderas som de var vid dödsfallet. Även uppgifter om livförsäkring antecknas.
  3. Vid upprättande av handlingen träffas dödsbodelägare, efterarvingar och förrättningsmän för att gå igenom dödsboets skulder och tillgångar. Alla inblandade ska i god tid få information om tid och plats för sammankomsten. De som kallas är bouppgivaren, förrättningsmännen samt övriga dödsbodelägare och efterarvingar.
  4. Bouppteckningen skrivs under.
  5. Handlingen skickas till Skatteverket. Om det finns ett testamente ska det bifogas med bouppteckningen.
  6. Skatteverket skickar ett informationsbrev med en förteckning över vilka kontor som handlägger bouppteckningar till dig. Informationsbrevet har ett ärendenummer samt personuppgifter om den avlidna personen.