Checklista vid dödsfall

Det är många praktiska saker att hålla ordning på vid ett dödsfall. Checklistan hjälper dig som anhörig att få en översikt över vad som behöver göras direkt och på lite längre sikt. Ta hjälp av vår checklista vid dödsfall här nedan.

Checklista vid dödsfall

De viktigaste punkterna har vi försökt att få med i vår checklista vid dödsfall. Om du har några frågor eller funderingar angående vår checklista vid dödsfall så välkomnar vi dig att ta kontakt med oss.

Detta måste dödsboet göra

 • Informera om dödsfallet
 • Planera begravning – begravning ska ske inom en månad
 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom 4 månader
 • Arvskifte och dela upp arv
 • Avsluta konton och säga upp avtal
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress
 • Göra en inkomstdeklaration för dödsboet senast 1 maj

Dödsbo

Informera om dödsfallet

 • Närmast anhöriga måste informeras snarast efter dödsfallet
 • Hemtjänst
 • Släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar
 • Städbolag
 • E-postkontakter
 • Föreningar

Spara och sortera papper

 • Samla räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
 • Öppna post som kommer till den döde och dödsboet
 • Eftersända post till den som har huvudansvaret för dödsboet

Kontakta banken

 • Kontakta den avlidnes bank om räkningar och avsluta autogiro
 • Skriv en fullmakt till den eller de personer som ska sköta dödsboets ekonomi
 • Avsluta den avlidnes konton efter arvskifte

Deklaration

 • Deklarera den avlidnes firma
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress
 • Gör en inkomstdeklaration för dödsboet, Skatteverket skickar en blankett till dödsboets adress när det är dags

Post och adressändring

 • Anmäl eftersändning till den som tar hand om dödsboet
 • Anmäl eller förläng eftersändning om det fortsätter att komma post till den avlidna
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress

Bouppteckning

Inför bouppteckning

 • Avgör om du ska göra bouppteckningen själv eller anlita professionell hjälp
 • Ta reda på om den avlidne hade särskilda önskemål om vem som ska sköta bouppteckningen
 • Ta reda på om det finns något nedtecknat i Livsarkivet hos Auktoriserad begravningsbyrå
 • Ta reda på om det finns något nedtecknat i Vita arkivet hos Fonus

Efter bouppteckningen

 • Gör en bodelning efter bouppteckningen, om den avlidne var sambo och inte gift
 • Skriv en arvskifteshandling efter bouppteckningen är klar, om det finns flera arvingar

Skicka in bouppteckningen till Skatteverket

 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket när bouppteckningen är klar. Ska skickas in senast 4 månader efter dödsfallet

Intyg och ersättningar

Intyg och fullmakter

 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning via Skatteupplysningen 0771-567 567 eller via en begravningsbyrå
 • Skaffa vårdnadsintyg om du ska ta hjälp av någon som inte finns med i släktutredningen
 • Skriv en fullmakt om en person ska sköta dödsboet när det finns flera dödsbodelägare

Ekonomisk ersättning

 • Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från grupplivförsäkring via den avlidnes arbetsgivare
 • Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från försäkringar
 • Ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg från Försäkringskassan. Det måste du ansöka om själv.
 • Ta reda på om du som är pensionär har rätt till bostadstillägg för pensionärer från Pensionsmyndigheten. Det måste du ansöka om själv.

Begravning

Ta reda på innan du planerar begravning

 • Hade den avlidne särskilda önskemål om begravning
 • Ville den avlidne ha en grav, askgrav, eller sprida askan i en minneslund
 • Undersök olika alternativ på begravningsbyråer
 • Ta reda på om den avlidne hade ett Vitt arkiv hos Fonus, med önskemål om sin begravning
 • Ta reda på om den avlidne hade ett Livsarkiv hos Auktoriserade begravningsbyråer, med önskemål om sin begravning
 • Ta reda på om den avlidne hade planerat sin begravning med Fenix begravningsbyrå
 • Ta reda på om det finns någon begravningsförsäkring

Förbereda begravning – allt detta kan vi hjälpa er med

 • Boka transport om begravningen ska ske på en annan ort
 • Utforma och beställa dödsannons
 • Välja och boka officiant eller präst
 • Välja svepning
 • Välja musik till begravningsceremonin
 • Välja dekoration vid begravningsceremonin
 • Välja och boka lokal för begravning i en kyrka, kapell eller annan plats
 • Boka organist eller musiker till begravningsceremonin
 • Bjuda in gäster till begravning och minnesstund
 • Beställa förtäring vid minnesstund
 • Beställa blommor till begravningsceremonin
 • Spar kvitton för utgifter i samband med begravning som underlag till bouppteckningen
 • Ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om askan ska spridas utanför en minneslund
 • Ordna med gravplats

Informera om begravningen

 • Släkt
 • Närmast anhöriga
 • Vänner och bekanta
 • Arbetsgivare, kollegor, grannar
 • Föreningsmedlemmar

Efter begravningen

 • Skicka tackkort till dem som deltagit vid begravningen eller sänt blommor
 • Beställa gravsten
 • Dödsboet betalar begravningen. Samla därför kvitton för utgifter kring begravning

Säga upp och avsluta

Vi erbjuder er hjälp med att avsluta eller överlåta avtal, konton, abonnemang, medlemskap och sociala medier. Se mer information här: Avvecklingshjälpen >>

Avtal och abonnemang

 • Avsluta abonnemang för telefon
 • Säg upp eller överför avtal för el, sophämtning, internet, tv
 • Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar
 • Säg upp eller överför eventuella hyresavtal
 • Avsluta abonnemang för telefon
 • Om den avlidne hade gravrätt, flytta över den till en levande person

Konton i sociala medier

 • Blogg och personliga sidor på internet
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Andra sociala medier

Medlemskap

 • Föreningar
 • Medlemskap i organisationer
 • Bokklubb
 • Bonusmedlemskap

Lån och bankkonton

 • Kontakta banken för att lösa eller skriva över bolån
 • Kontakta banken för att avsluta dödsboets bankkonton

Ägarbevis och lagfart

 • Ändra lagfart till annan person om den avlidne hade fastighet. Ansök om lagfart hos Lantmäteriet.
 • Ändra ägarbevis för den avlidnes fordon hos trafikverket

Streamingtjänster för musik och film

 • C More
 • HBO
 • Netflix
 • Plejmo
 • SF Anytime
 • Spotify
 • Viaplay

Hem och hushåll

Bostaden

 • Ta hand om husdjur
 • Om den avlidne bodde ensam sänk värmen i bostaden
 • Om den avlidne bodde ensam töm kylskåp, sopor och postlåda
 • Samla in reservnycklar
 • Om den avlidne bodde ensam förebygg inbrott exempelvis med timer till belysning
 • Städa och tömma den dödes bostad
 • Om fler personer bor på den avlidnes adress, kontakta hyresvärd för att skriva nytt hyreskontrakt
 • Städa och tömma den avlidnes bostad inför försäljning eller uppsägning av hyreskontrakt
 • Kontakta försäkringsbolag för att avsluta eller flytta hemförsäkring
 • Kontakta mäklare för att sälja den avlidnes fastighet inför arvskifte

Spara och sortera papper och post

 • Öppna den post som kommer till dödsboet
 • Samla dödsboets räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
 • Spärra direktreklam som kommer med anledning av dödsfallet

Vård och hjälpmedel

 • Hämta den avlidnes tillhörigheter på sjukhus
 • Återlämna hjälpmedel och larm
 • Lämna överbliven medicin på apotek

Annat att göra

 • Flytta felparkerad bil
 • Makulera den avlidnes id-kort, pass och körkort
 • Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation
 • Se till båt, fritidshus, kolonilott

Källa: Efterlevnadsguiden. Efterlevnadsguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.